Autorizēties un nobalsot, izmantojot portāla Latvija.lv autentifikāciju


Balsot klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.